Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed
Nieuws archief

STEUN HET ID | VRIEND WORDEN | GEVEN AAN HET IDMET DANK AAN

Geven aan het Internationaal Danstheater

Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen; cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. Cultuur. Je houdt ervan. Je geeft erom. Een wereld zonder cultuur zou een dor bestaan opleveren. Dit geldt ook voor het Internationaal Danstheater! Want zonder publiek geen dansvoorstelling, zonder luisteraars geen concert. Hoe meer mensen erom geven, hoe mooier het wordt. Geven is ook een kunst.

Wilt u het Internationaal Danstheater steunen?  
In 2012 is de nieuwe Geefwet in werking getreden. Door deze nieuwe wet is het nog aantrekkelijker om Internationaal Danstheater (ID) te steunen. De Geefwet houdt in dat giften aan een culturele ANBI voor 125% mogen worden afgetrokken van uw inkomstenbelasting tot een maximum aan schenkingen van €5.000 per jaar. Schenkt u meer dan €5.000 dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van uw inkomstenbelasting. Geven volgens de Geefwet kan tot 2017. Daarna kunt u uw gift eveneens voor het reguliere percentage van 100% aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het Internationaal Danstheater beschikt over de benodigde culturele  ANBI-status.

Wat zijn de voordelen voor u?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van uw gift terug ontvangt van de Belastingdienst. Indien u per jaar €300 schenkt, kunt u dus €300 x 125% is €375 opnemen in uw belastingaangifte. Wanneer u €5.000 schenkt, kan dat oplopen tot een aftrekpost van €6.250! In plaats van €5.000 bent u dan maar €3.750 kwijt in plaats van €5.000. Zo heeft zowel het ID als u er voordeel bij.
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw eventuele fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Giften die niet schriftelijk vastgelegd zijn als periodieke schenking zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator.

Wat zijn de voordelen van uw gift voor het Internationaal Danstheater?
Met uw structurele steun verwerft het Internationaal Danstheater naast financiële middelen ook toekomstperspectief. Om mooie projecten te kunnen maken en de samenwerking met buitenlandse dansgezelschappen en choreografen te kunnen voortzetten is het belangrijk te weten hoe de financiële basis eruit ziet.

Procedure
  • Download het  volmachtformulier en onderteken het formulier zelf en laat het (indien van toepassing) ook door uw partner ondertekenen. Maak voor uzelf een kopie. Voeg hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) van uzelf en (als hij/zij mee tekent) van uw partner.
  • Stuur de documenten in een envelop naar: Internationaal Danstheater, Kloveniersburgwal 87, 1011 KA, Amsterdam ter attentie van Caroline Helversteijn, Manager fondsenwerving.
  • De officiële schenkingsakte wordt door Mr M J Meijer notarissen N.V. opgemaakt en aan u toegestuurd. Het Internationaal Danstheater ontvangt een kopie.
  • Bij uw aangifte inkomstenbelasting voegt u een kopie van de schenkingsakte om de aftrekbaarheid aan te tonen (de akte valt in de categorie ‘periodieke giften’). Het beste is bij uw aangifte ook een kopie van de bankafschrijving toe te voegen. De belastingdienst houdt nu rekening met de notariële schenking.
  • De akte vervalt na het verlopen van de termijn van vijf jaar, maar ook bij overlijden. Uw nabestaanden worden nergens toe verplicht.
Fonds op naam of nalatenschap
Ook na uw overlijden kunt u Internationaal Danstheater blijven steunen met een schenking via een vermelding in uw testament. Met uw schenking kunt u ook een Fonds op Naam oprichten zodat u kunt aangeven waar u wilt dat uw geld voor ingezet wordt.

Sponsoring
Uiteraard kunt u ook als bedrijf het Internationaal Danstheater ondersteunen als partner. Het Internationaal Danstheater zoekt aansluiting bij partners die zich ook internationaal (willen) profileren en samenwerking met het ID als een creatieve uitdaging zien om net even een andere ” twist” te geven aan het ondernemen. Het ID maakt graag een voorstel op maat om een mooie samenwerking tot stand te brengen.

Contact
Voor meer informatie over periodieke schenking, nalatenschap, Fonds op Naam of sponsoring van het Internationaal Danstheater kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met

Caroline Helversteijn, manager fondsenwerving
Telefoon (020) 6239112
E-mail: caroline@intdanstheater.nl
Print Friendly